+45 97 15 77 77

Vi støtter Danske Hospitalsklovne!

Igen I år støtter vi Danske Hospitalsklovne

 

En organisation som hver dag kæmper for at gøre livet lidt sjovere for børn på landets sygehuse

 

Hospitalsklovnene skriver følgende om sig selv på deres hjemmeside:

”Hvert år bliver ca. 75.000 børn indlagt på de danske hospitaler. For mange er det et kort visit, andre en længere periode. Og for nogle børn er sygdom et livsvilkår.

Når et barn er sygt, er det ofte sygdommen og behandlingen, der sætter rammen for, hvad barnet kan og må. Leg og umiddelbarhed kan blive skubbet i baggrunden af alvor, ubehagelige oplevelser og svære følelser.”

Denne historie er et lille indblik i det arbejde som hospitalsklovnene fortager, hver eneste dag.

https://danskehospitalsklovne.dk/en-tryg-og-hjaelpende-haand